Muzika
Sekit mane

56

Sekit mane

Nuolankiai

1. Jėzus kalbėjo: „Sekit mane.“

Tad sekim Jį, nes tik tada

būsime viena su Sūnumi,

Dievo malone, dangumi.

2. „Sekit mane“ – vos žodžiai keli,

betgi juose tiesa gili:

ragina širdį silpno žmogaus

siekt įkvėpimo iš dangaus.

3. Ar vien tik žemėj seksime Jį

ašarų slėniais brisdami?

Viešpaties žodžiai „Sekit mane“

kvies tobulėt ir danguje.

4. Tad pasiryžkim sekt paskui Jį

netgi po to, kai šūktels mirtis.

Kas tik viltis į Jėzų sudės,

tas dangaus šlovę paveldės.

5. Turime sekt Juo be atvangos

pagal tą šviesą, kurią mums duos,

nepaisyt savo galių menkų,

nei aplinkybių, nei kliūčių.

6. Nes karalystės, galios, šlovė

ir amžinoji laimės tėkmė –

tiems, kas priims tik siela visa

Jėzaus kvietimą „Sek mane“.

Žodžiai: John Nicholson, 1839–1909.

Muzika: Samuel McBurney, 1847–1909.

Mato 4:19

2 Nefio 31:10–21