Muzika
Dieve, prieš išeinant mums

81

Dieve, prieš išeinant mums

Pamaldžiai

1. Dieve, prieš išeinant mums,

gautus mokymus svarbius

įrašyki širdyse,

kad išliktų mumyse.

2. Kaip visi geri vaikai

seksime Tavim šventai.

Veski mus tiesos keliu,

teik stiprybės Tau paklust.

3. O gerasis Tėve mūs,

meldžiame, palaimink mus,

kad tarnaujantieji Tau

gautų džiugesio saldaus.

4. Dieve, už klaidas atleisk,

į pagundą pult neleisk.

Mums padėk kitus paremt

ir patiems šventai gyvent.

Žodžiai: George Manwaring, 1854–1889.

Muzika: Benjamin Milgrove, 1731–1810; aranžavo Ebenezer Beesley, 1840–1906.

Psalmyno 119:33–35