Muzika
Skamba štai šventa giesmė

78

Skamba štai šventa giesmė

Garbindami

1. Skamba štai šventa giesmė,

liejas šabo vėl versmė.

Tai poilsio diena šventa,

Dievui padėkot skirta

už palaimas Jo gausias,

už palaimas Jo gausias.

2. Ši diena rami, šventa,

amžinybės siekt skirta –

didžiausios Tėvo dovanos;

sakramento tyloje

mūsų Viešpačiui atmint,

mūsų Viešpačiui atmint.

3. Dar gražiau giesmė skambės,

Dievui skirsim jei išties

gelmes sudužusios širdies.

Jo malonės vaisius tai!

Jį aukojame meilai,

jį aukojame meilai.

4. Šventas, šventas Viešpats mūs,

žodis Jo labai brangus:

„Nors kaltas ir labai esi,

atleidimą gaut gali“.

Atgailauk, ir Jis atleis,

atgailauk, ir Jis atleis.

Žodžiai: William W. Phelps, 1792–1872. Įtraukta į pirmąjį PDŠ giesmyną, 1835.

Muzika: Thomas C. Griggs, 1845–1903.

Doktrinos ir Sandorų 59:8–12

Izaijo 1:16–18