Muzika
Izraelio Išpirkėjas

6

Izraelio Išpirkėjas

Užtikrintai

1. Izraelio Išpirkėjas –

mūsų viltis,

palaimos Jo šaukiamės mes.

Šešėlis kaitroj,

o nakty švyturys,

Karalius ir Gelbėtojas.

2. Tikrai Jis ateis

susirinkti avių

ir meiliai Sionėn jas ves.

Neteks joms braidyt

skausmo slėnių niūrių,

nė tyruose klaidžiot neteks.

3. Supratom klajoję

tankmėj nuodėmių,

tad šaukėmės tyruos Tavęs.

Nors priešai kvatojo

dėl mūsų kančių,

bet greitai teks laisvę mums švęst.

4. Sionės vaikai,

ši žinia mums siųsta.

Pasauly jau matos ženklai.

Teisiesiems sušvis

karalystė skirta,

išganymo metas ateis.

5. Ganytojau mano,

apreikški Save

ir sielai paguodos suteik.

Ilgiuosi aš būt

amžinai pas Tave –

ten širdžiai liūdėti nereiks.

6. Jis žvelgia! Ir džiaugias

pulkai angelų,

visi laukia Jo ištarmės;

Jis kalba! Per amžius

galingu balsu

teaidi plačiai Jo šlovė.

Žodžiai: William W. Phelps, 1792–1872; pritaikė Joseph Swain, 1761–1796. Įtraukta į pirmąjį PDŠ giesmyną, 1835.

Muzika: Freeman Lewis, 1780–1859.

Išėjimo 13:21–22

1 Nefio 22:12