Muzika
Dievas mylėjo mus labai

97

Dievas mylėjo mus labai

Oriai

1. Dievas mylėjo mus labai,

tad Sūnų siuntė Jis čionai

iš nuodėmių išgelbėt mus,

kelio nutiest į Jo namus.

2. Gimė Jis kaip žmogaus sūnus

ir iškentė bausmes už mus.

O numirė šventai teisus –

atkurtas teisingumas bus.

3. Už meilę dievišką nūnai

būsiu skolingas amžinai –

juk Jis aukojos už mane,

nes taip brangino širdyje.

4. Žodžiais, darbais ir mintimis

Juo seksiu, ką tik Jis sakys,

kad kaip sūnus ir mokinys

būčiau toks šventas kaip ir Jis.

5. O sakramentas toks brangus –

tai kūnas, kraujas Jo už mus.

Jį imdamas žadu širdy

visad atminti Viešpatį.

Žodžiai: Edward P. Kimball, 1882–1937.

Muzika: Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1948 IRI

Jono 3:16–17

Doktrinos ir Sandorų 34:3