Muzika
Jūs, pašaukti tarnauti (vyrams)

186

Jūs, pašaukti tarnauti

vyrams

Drąsiai

1. Jūs, pašaukti tarnauti ir dirbti Dievui mūs,

gavote kunigystė, paskirtą Jo žodžiu.

Skelbkite gerą žinią tarp žūvančių žmonių,

Kristaus malonę, tiesą, išgelbėjimą jų.

2. O, te garbė pasaulio ir siekiai jo tušti

jums nesudrumsčia proto – išlikite šventi.

Žadinkit liaudį garsiai, ilgai lyg trimitu:

„Ruoškitės susitikti, o žmonės, su Dievu!“

3. Nedera jums puikybė, kvailystės, tauškalai,

dera kasdieną melstis ir tiesą skelbt džiugiai.

Nuolat Guodėjas mokys ir laimins jus didžiai,

Kristus bus jūsų draugas lig galo, amžinai.

4. Jums paruošta palaima, tikėjimas stiprus,

taip vainikuoti būsit, kaip Dievas nemarus.

Neškite į Sionę tas sielas ant pečių,

darbo šlovingo vaisiai per amžius džiugins jus.

Žodžiai: Mary Judd Page, 1818–1907.

Muzika: Daniel B. Towner, 1850–1919.

Doktrinos ir Sandorų 4:1–7

Doktrinos ir Sandorų 75:2–5