Muzika
Dievui šlovė tebus!

29

Dievui šlovė tebus!

Džiaugsmingai

1. Dievui šlovė tebus!

Pritaria žemė, dangus.

Garbinkim Jį!

Mylintis ir kilnus

kentė už mus skausmus.

Dievui šlovė tebus –

vertas Jis to!

2. Jėzus, kaip Viešpats mūs,

kentė bausmes už mus.

Šlovinkim Jį!

Skelbkime darbus Jo:

įveikė mirtį Jis.

Jėzui tebus šlovė –

vertas Jis to!

3. Su angelais danguje

meilę giedokim drauge,

Šlovinkim Jį!

Gyrių ir pagarbą,

meilę ir padėką

skirkim per amžius Jam –

vertas Jis to!

Žodžiai: James Allen, 1734–1804, pakeista.

Muzika: Felice de Giardini, 1716–1796.

Apreiškimas Jonui 5:9–13