Muzika
Nėra prakartėlė lovelė minkšta

112

Nėra prakartėlė lovelė minkšta

Pagarbiai

1. Nėra prakartėlė lovelė minkšta,

bet gimusiam Jėzui – geriausia vieta.

Žvaigždutės padangių žiūrėjo meiliai,

kai kūdikis Viešpats užmigo saldžiai.

2. Pažadino Jėzų galvijų balsai,

bet Viešpats ramus ir neverkia Jisai.

Myliu tave, Viešpatie, žvelk iš dangaus

ir lik si manim iki rytas išauš.

3. Arti būk man, Jėzau, Tave aš meldžiu,

mylėk ir padėk man, nes silpnas esu.

Palaimink tau visad brangius vaikučius,

ir vesk mus į dangų, kur džiaugsmas vien bus.

Žodžiai: Autorius nežinomas, apie 1883, Philadelphia.

Muzika: William J. Kirkpatrick, 1838–1921; harmonizavo Rosalee Elser, 1925–2007. © 1980 Rosalee Elser. Išspausdinta gavus leidimą. Galima kopijuoti epizodiniam, nekomerciniam naudojimui bažnyčioje ar namuose.

Luko 2:7

Luko 18:15–17