Muzika
Veski mus, brangus Jehova

36

Veski mus, brangus Jehova

Didingai

1. Veski mus, brangus Jehova,

savo pažado jėga.

Mes silpni, bet Tu galingas,

saugok mus tvirta ranka.

Iki antro atėjimo

mus maitink, Šventa Dvasia, Dvasia,

mus maitink, Šventa Dvasia.

2. O atverk versmes Sionės,

liek palaimas fontanu.

Žemėn pažadėton veski

šviečiančiu ugnies stulpu.

O didysis Išpirkėjau,

greit išauš laukta diena, ta diena,

greit išauš laukta diena.

3. Žėmė kai pradės drebėti,

širdis mūsų nuramink.

Mus Sionėje apsaugok,

nuo visų bėdų apgink.

Giedam garbinimo himną,

skiriam Tau širdies giesmes, Tau giesmes,

skiriam Tau širdies giesmes.

Žodžiai: William Williams, 1717–1791. Pirmąjį posmą išvertė Peter Williams, 1722–1798. Giesmė įtraukta į pirmąjį PDŠ giesmyną, 1835.

Muzika: John Hughes, 1873–1932.

Išėjimo 13:21–22

Doktrinos ir Sandorų 45:57