Muzika
Suskambo dangiška giesmė

113

Suskambo dangiška giesmė

Gyvai

1. Suskambo dangiška giesmė

kadais giedroj nakty;

giedojo Dievo angelai

į žemę pasiųsti:

„Ramybė žemėje tebus

Jo mylimiems žmonėms.“

Pasaulis klausosi džiugus –

žinia skirta juk jiems.

2. Kas metai leidžias iš dangaus

remybė jų sparnuos,

ir dangiškoji muzika

girdėt visuos kraštuos.

Pasaulis mirtų be Giesmės

kaip žemė be lietaus.

Tegieda Dievo angelai

išganymą žmogaus.

3. Ateina dienos, pranašų

regėtos jau anksčiau:

Karalius žemės ir dangaus

čia teisiai viešpataus.

Tada dėkosim iš širdies

džiugiai visi kartu,

giedosim dangui atgalios

šią giesmę angelų.

Žodžiai: Edmund H. Sears, 1810–1876.

Muzika: Richard S. Willis, 1819–1900.

Luko 2:8–17

Almos 5:50