Muzika
Suskaičiuok malones

136

Suskaičiuok malones

Gyvai

1. Kai bangų likimo blaškomas esi,

kai baisu, nešviečia tau viltis šviesi,

suskaičiuok malones, jas išvardink tu,

ir nustebsi, kiek tau davė Viešpats jų.

[Chorus]

Kiek malonių,

jas išvardink tu.

Kiek malonių,

Dievo tau duotų.

Kiek malonių,

jas išvardink tu.

Žvelk, kiek daug malonių,

Dievo tau duotų.

2. Rūpesčiai užgriuvo? Pajutai vargus?

Tau atrodo kryžius tavo per sunkus?

Suskaičiuok malones, abejonės dings,

eisi ir dainuosi, keliai nebelinks.

[Chorus]

Kiek malonių,

jas išvardink tu.

Kiek malonių,

Dievo tau duotų.

Kiek malonių,

jas išvardink tu.

Žvelk, kiek daug malonių,

Dievo tau duotų.

3. Lai kitiems bus aukso, pinigų kalnai,

mūsų laukia Kristaus turtai, kaip žinai.

Suskaičiuok malones, nenupirksi jų,

auksu nenupirksi juk dangaus namų.

[Chorus]

Kiek malonių,

jas išvardink tu.

Kiek malonių,

Dievo tau duotų.

Kiek malonių,

jas išvardink tu.

Žvelk, kiek daug malonių,

Dievo tau duotų.

4. Tarp nesutarimų, pykčio debesų

neliūdėk, nes Dievas bus virš jų visų.

Suskaičiuok malones, angelai padės,

paramos, paguodos jie tau negailės.

[Chorus]

Kiek malonių,

jas išvardink tu.

Kiek malonių,

Dievo tau duotų.

Kiek malonių,

jas išvardink tu.

Žvelk, kiek daug malonių,

Dievo tau duotų.

Žodžiai: Johnson Oatman, Jr., 1856–1922.

Muzika: Edwin O. Excell, 1851–1921.

Doktrinos ir Sandorų 78:17–19

Almos 34:38