Muzika
Tikėki palankia galia

62

Tikėki palankia galia

Ramiai

Tikėki palankia galia –

pats Dievas visada šalia.

Tau dovanota Jo Dvasia –

jėga, ramybė tavyje.

Į Tėvą vien sudėk viltis,

te meldžias nuolankiai širdis.

Jo meilė ves, Dvasia padės

tikėt ir viską nugalėt.

Žodžiai: Naomi W. Randall, 1908–2001. © 1985 IRI

Muzika: Stephen M. Jones, gim. 1960. © 1985 IRI

2 Timotiejui 1:7

Doktrinos ir Sandorų 6:36–37