Muzika
Už tikėjimą šventą

142

Už tikėjimą šventą

Gyvai

1. Ar jaunimas mūs Sionės

nebegins to, kas teisu?

Argi slėpsis nuo Šėtono,

nes į kovą stot baisu? Ne!

[Chorus]

Už mūs senolių tikėjimą šventa,

tiesą kurią iki galo gint verta,

už Dievą mūs

stosim kartu

siela, galia, širdimi ir protu.

2. Kai jau žinom, kad Šėtonas

stengias Dievui sutrukdyt,

ar sau leisime bent kartą

Dievo žodžio neklausyt? Ne!

[Chorus]

Už mūs senolių tikėjimą šventa,

tiesą kurią iki galo gint verta,

už Dievą mūs

stosim kartu

siela, galia, širdimi ir protu.

3. Išsigelbėjimo sieksim

ir laikysimės tiesos

budrumu, malda ir darbu

iš jaunos širdies visos. Taip!

[Chorus]

Už mūs senolių tikėjimą šventa,

tiesą kurią iki galo gint verta,

už Dievą mūs

stosim kartu

siela, galia, širdimi ir protu.

4. Uoliai sieksime verti būt

karalystės Dievo mūs

su Jį mylinčiais šventaisiais,

kur gyveno Jo žodžiu. Taip!

[Chorus]

Už mūs senolių tikėjimą šventa,

tiesą kurią iki galo gint verta,

už Dievą mūs

stosim kartu

siela, galia, širdimi ir protu.

Žodžiai ir muzika: Evan Stephens, 1854–1930.

1 Timotiejui 4:12

Almos 53:18–21