Muzika
Ateik, Karaliau, o ateik

25

Ateik, Karaliau, o ateik

Drąsiai

1. Ateik, Karaliau, o ateik

su gydančiais sparnais,

ramybę, laisvę mums suteik –

jau laukiame seniai.

Ateik, Tavęs čia lauks tava,

namo surenkama tauta.

2. Ateik nuo nuodėmių valyt

šią žemę ugnimi.

Įsteik teisumą tarp žmonių,

leisk džiaugtis Tavimi.

Dėkojam Tau džiugia giesme,

kad karaliausi romume.

3. Osanas Tau džiugiai giedos

ši išpirkta minia,

o aidas pergalę kartos

nauja šlovės daina.

Dangaus skliautai skambės nuo tos

Sionėj giedamos dainos.

4. Gyvybės Prince, Tau šlovė!

Prie sosto suburta

širdingai sveikina Tave

tauta pasirinkta.

Kiekvienas kelis Tau priklaups

ir pripažins kelius dangaus.

Žodžiai: Parley P. Pratt, 1807–1857.

Muzika: kompozitorius nežinomas, apie 1889.

Doktrinos ir Sandorų 45:39, 44

Izaijo 35:10