Muzika
Šventieji, šen, visų kraštų

34

Šventieji, šen, visų kraštų

Linksmai

1. Šventieji, šen, visų kraštų,

pakelkime balsus

mūs Jėzaus meilę apdainuot

ir džiaugtis Jo triumfu,

mūs Jėzaus meilę apdainuot

ir džiaugtis Jo triumfu.

2. Mylėjo, mirė Jis už mus;

dėkokime giesme.

Palaimos kvietė eit keliu

ir sakė: „Sek mane“;

palaimos kvietė eit keliu

ir sakė: „Sek mane.“

3. Pažinę siaurą kelią šį

juo eikime pirmyn,

kol laimės amžinos šaly

Jis mus priims glėbin,

kol laimės amžinos šaly

Jis mus priims glėbin.

4. Tenai su chorais angelių

vėl šlovinsime Jį,

per amžius meilėje kartu

kaip Kristus tobuli,

per amžius meilėje kartu

kaip Kristus tobuli.

Žodžiai: William W. Phelps, 1792–1872. Įtraukta į pirmąjį PDŠ giesmyną, 1835.

Muzika: William B. Bradbury, 1816–1868.

Luko 9:23

2 Nefio 31:19–21