Muzika
Darbą Viešpaties uoliai vykdykim drauge

137

Darbą Viešpaties uoliai vykdykim drauge

Energingai

1. Darbą Viešpaties uoliai vykdykim drauge,

kad pelnytume karalystę danguje.

Nugalėti blogį pajėgsim šiam kare

kardu galingu tiesos.

[Chorus]

Būkim narsūs, nors priešai ir bandys.

Būkim drąsūs, nes Dievas palaikys.

Neklausyk, jei kas pašieps tave piktai –

mūsų Tėvo klausysime tiktai.

2. Nesitrauksim, nors ir atrodysim menkai,

kai piktai mus puls priešų armijų pulkai.

Nes dangaus galia mums padės išlikti, kai

už tiesą stovėsim tvirtai.

[Chorus]

Būkim narsūs, nors priešai ir bandys.

Būkim drąsūs, nes Dievas palaikys.

Neklausyk, jei kas pašieps tave piktai –

mūsų Tėvo klausysime tiktai.

3. Ko gi mums bijot, jeigu elgiamės dorai,

Dievas mus globos, niekad nepaliks tikrai,

varguose įkvėps ir padės ištikimai,

nes tiesą Jis gins amžinai.

[Chorus]

Būkim narsūs, nors priešai ir bandys.

Būkim drąsūs, nes Dievas palaikys.

Neklausyk, jei kas pašieps tave piktai –

mūsų Tėvo klausysime tiktai.

Žodžiai ir muzika: Evan Stephens, 1854–1930.

Doktrinos ir Sandorų 6:33–37

1 Nefio 22:15–17