Muzika
Laimink mus, gerasis Dieve

84

Laimink mus, gerasis Dieve

Mąsliai

1. Laimink mus, gerasis Dieve,

džiaugsmo bei ramybės teik;

Tavo meilės pilnos širdys

blogį gerumu įveiks.

Teik mums Dvasios, teik mums Dvasios,

kol keliaujam šia žeme,

teik mums Dvasios, teik mums Dvasios,

kol keliaujam šia žeme.

2. Šlovinam Tave už džiaugsmo

Evangelijos tiesas,

tegu Išpirkimo vaisiai

auga mūsų širdyse.

Duok išlikti mums per amžius

tiesai šiai ištikimiem,

duok išlikti mums per amžius

tiesai šiai ištikimiem.

Žodžiai: John Fawcett, 1740–1817.

Muzika: Jean-Jacques Rousseau, 1712–1778.

Psalmyno 31:23–24

Doktrinos ir Sandorų 6:13