Muzika
Kaip jus mylėjau

176

Kaip jus mylėjau

Pagarbiai

Kaip jus mylėjau,

mylėkit vienas kitą.

Naujas įsakymas:

mylėkit vienas kitą.

Iš to pažins, kad

jūs – mokiniai mano,

jei vienas kitą

mylėsit.

Žodžiai ir muzika: Luacine Clark Fox, 1914–2002. © 1961, 1989 IRI

Jono 13:34–35

1 Jono 4:11