Muzika
Lik su manim!

88

Lik su manim!

Pagarbiai

1. Lik su manim! Jau vakaras arti;

Viešpatie, temsta, nepalik nakty.

Kai nėr pagalbos, kai liūdna širdis,

saugok bejėgį, pasilik arti.

2. Greitai prabėgs gyvenimo diena.

Mano šlovė ir laimė laikina.

Nyksta ir blanksta viskas, kas aplink.

Tu, kurs nekintantis, o pasilik.

3. Nuolat man reikia Tavo artumos –

blogis juk traukias nuo šviesos Tavos.

Niekas kaip Tu neves ir neparems,

lik su manim – tai mano laimę lems.

Žodžiai: Henry F. Lyte, 1793–1847.

Muzika: William H. Monk, 1823–1889.

Luko 24:29

Jono 15:4–12