Muzika
Jėzau, mylintis mane

49

Jėzau, mylintis mane

Pagarbiai

1. Jėzau, mylintis mane,

būk man priedanga saugi:

kyla, šiaušiasi banga,

vėjai stūgauja pikti.

Tarp savų delnų paslėpk,

šioj kelionėje apgink,

saugiai uostan nulydėk,

amžinybėn vėl priimk.

2. Tu – užuovėja saugi,

tvirtas inkaras varguos.

Neapleisk ir nepalik,

palaikyk, bėdoj paguosk.

Vien Tavim šventai tikiu,

kurs remi, kol gyvenu.

O, pridenki nuo audrų

savo dievišku sparnu.

Žodžiai: Charles Wesley, 1707–1788.

Muzika: Joseph P. Holbrook, 1822–1888.

Izaijo 25:4

Psalmyno 62:1–2, 7–8