Muzika
Šen, šventieji, į šventyklą

161

Šen, šventieji, į šventyklą

Ryžtingai

1. Šen, šventieji, į šventyklą –

raskite dangaus vartus;

amžiams ten šeimas sujunkit –

mirusiuosius ir gyvus.

2. O, pažinkit Dievo planą,

eikit Jo keliu šventu.

Sandoras visas priėmę

džiaukitės su Juo kartu.

3. O Kūrėjau Elohimai,

galių iš dangaus suteik,

kai ištikimai tarnauti

sūnūs, dukros Tau ateis.

Žodžiai: Jean L. Kaberry, 1918–1997. © 1985 IRI

Muzika: Robert P. Manookin, 1918–1997. © 1985 IRI

Doktrinos ir Sandorų 109:13–21

Doktrinos ir Sandorų 132:46