Muzika
Sakyk, kas tiesa?

151

Sakyk, kas tiesa?

Tvirtai

1. Sakyk, kas tiesa? Jokia lobių gausa

mums tiesos neatstos niekada.

Ji bus aukso vertės, kai daiktai nuvertės,

kai brangiausios valdovų karūnos jau nieks

nelaikys nė skatiko verta.

2. Sakyk, kas tiesa? Ji – brangi dovana,

ji siekis žmonių ir dievų.

Ieškok jos dugne vandenyno gilaus

ir aukštybėj beribėje žydro dangaus:

ji – tikslas troškimų kilnių.

3. Tironai netenka valdžios ir šlovės,

užklupti teisingumo audros,

bet rūmas tiesos amžių amžius stovės,

ir tamsybių jėgos jam pakenkt negalės,

neįveiks, nesugriaus niekados.

4. Tiesa – tai tikrovė, tikrovės Dvasia,

be pradžios, pabaigos, amžina.

Nors žemės neliks ir neliks nė dangaus,

ji gyvuos kaip esmė, ji tebeviešpataus,

ir nepasikeis niekada.

Žodžiai: John Jaques, 1827–1900.

Muzika: Ellen Knowles Melling, 1820–1905.

Doktrinos ir Sandorų 93:23–28

Jono 18:37–38