Muzika
Prisikėlė!

105

Prisikėlė!

Oriai

1. „Prisikėlė! Prisikėlė!“ –

skelbkime džiugiu balsu.

Tris dienas mirty kalėjęs,

Kristus kėlės iš tiesų!

Taip mirtis jau įveikta,

ir viltis mums suteikta.

2. Skelbkim džiaugsmo šventę brangią,

triumfą prieš tamsos jėgas.

Švinta jau visa padangė,

naujas rytas jau čia pat,

su Velykine žinia,

su gera, džiugia pradžia.

3. Prisikėlė! Prisikėlė!

Vartai atviri dangaus.

Nuo visų kalčių apvalo,

sielą šventina žmogaus.

Šia Velykine žinia

gelbėkis, o žmonija!

Žodžiai: Cecil Frances Alexander, 1818–1895.

Muzika: Joachim Neander, 1650–1680.

Morkaus 16:6–7

Mozijo 16:7–9