Muzika
Izraeli, Dievas šaukia

7

Izraeli, Dievas šaukia

Dvasingai

1. Izraeli, Dievas šaukia:

„Iš vargų šalies išeik!“

Babilonės verksmas laukia,

grius jos bokštų pamatai.

Eikš Sionėn, eikš Sionėn,

kyla pyktis Jo antai;

eikš Sionėn, eikš Sionėn,

kyla pyktis Jo antai.

2. Izraeli, Dievas kalba:

Išganytojo valia

jau šlovingas rytas aušta,

išpirkta bus Jo tauta.

Eikš Sionėn, eikš Sionėn,

tikras džiaugsmas bus joje;

eikš Sionėn, eikš Sionėn,

tikras džiaugsmas bus joje.

3. Iš aukščiausios karalystės

skuba angelai pas mus,

neša Dievo kunigystę

mums sugrįžti į namus.

Eikš Sionėn, eikš Sionėn,

Viešpats eina jau pas mus;

eikš Sionėn, eikš Sionėn,

Viešpats eina jau pas mus.

4. Izraeli, jau nebeiki

nuodėmių klampiais keliais.

Teismo pirštą prisiminki,

delsti jis ilgai neleis.

Eikš Sionėn, eikš Sionėn,

Dievą šlovinsim darbais;

eikš Sionėn, eikš Sionėn,

Dievą šlovinsim darbais.

Žodžiai: Richard Smyth, 1838–1914.

Muzika: Charles C. Converse, 1832–1918.

Doktrinos ir Sandorų 133:7–16