Muzika
Pirmyn, šventieji

35

Pirmyn, šventieji

Ryžtingai

1. Pirmyn, šventieji, Kristų tikintys,

kurių širdy gyva šviesi viltis,

su meile Dievui ir visiems žmonėms.

[Chorus]

Aleliuja! Aleliuja! Aleliuja!

2. Pirmyn maitintis Viešpaties žodžiu,

priimt Jo vardą, Jo galia pradžiugt,

Dievo šviesoj per amžių amžius būt.

[Chorus]

Aleliuja! Aleliuja! Aleliuja!

3. Veržkitės priekin Kristaus kelyje,

Jo meilę skelbkit per visas dienas –

tada jūs laukia laimė amžina.

[Chorus]

Aleliuja! Aleliuja! Aleliuja!

Žodžiai: Marvin K. Gardner, gim. 1952; remtasi 2 Nefio 31:20. © 1985 IRI

Muzika: Vanja Y. Watkins, gim. 1938. © 1985 IRI

2 Nefio 31:20

Helamano 3:28–30