Muzika
Jėzus – amžina uola

55

Jėzus – amžina uola

Kilniai

1. Jėzau – amžina uola,

atsiverk, priglausk mane;

tegul kraujas ir vanduo

iš žaizdos Tavos šventos

mano nuodėmes nuplaus –

siela bus tyra žmogaus.

2. Juk įstatymo darbai

man širdies negal pakeist:

nors ir stengsiuos iš peties,

gailios ašaros riedės,

sielos tai neapvalys,

čia tik Tu padėt gali.

3. Kai nutils mana širdis,

ir akis užmerks mirtis,

amžinybė užtekės,

prieš Tave man stot reikės.

Jėzau – amžina uola,

atsiverk, priglausk mane.

Žodžiai: Augustus M. Toplady, 1740–1778.

Muzika: Thomas Hastings, 1784–1872.

2 Samuelio 22:2–3, 32–33

Mozės 6:57–60