Muzika
Gimė Jėzus paprastai

102

Gimė Jėzus paprastai

Iškilmingai

1. Gimė Jėzus paprastai,

Jį lydėjo skausmas, vargai.

O dabar į žemę ateis,

viešpataus visais laikais,

viešpataus visais laikais.

2. Kaip ėriukas nuolankus

Jis ant kryžiaus mirė dėl mūs.

Vėlei gyvas „Aš esu“

ir ateis iš debesų,

ir ateis iš debesų.

3. Jis atstumtas buvo žmonių,

nors ir kraują liejo dėl jų.

Šlovėje ateis iš dangaus

ir per amžius karaliaus,

ir per amžius karaliaus.

4. Nors išduotas, vienas visai,

viską iškentė nuolankiai.

Nereikės daugiau jam kentėt –

soste šlovėje spindės,

soste šlovėje spindės.

Žodžiai: Parley P. Pratt, 1807–1857.

Muzika: Giacomo Meyerbeer, 1791–1864, pritaikyta.

Luko 2:7

Mato 25:31