Muzika
Viršūnėj vėliava (vyrų chorui)

192

Viršūnėj vėliava

vyrų chorui

Ryžtingai

1. Jau vėliava aukštai

viršūnėj iškelta.

Ji mos visiems, į ją

žvelgs kiekviena tauta.

Ji šalyje mieloj taikos,

kalne Sionės, plevėsuos.

2. Žadėjo Dievas ją

nuo seno mums, ir štai

jau vėliava tiesos

Sionėje aukštai.

Ir jos šviesa žmonių akis

jau traukia mūsų dienomis.

3. Ir šlovei vardo Jo

čia Jo namai stovės,

o kraštuose visuos

žmonių balsiai skambės:

„Tarnauti Viešpačiui eime,

pažint Jo valią, vykdyt ją.“

4. Tenai pažinsi tu

šventumą Jo tiesos,

kai Jis visų tautų

jau greit valdyti stos.

Eime, ir Jis padės visiems –

ir mums, ir mūsų mirusiems.

Žodžiai: Joel H. Johnson, 1802–1882.

Muzika: Ebenezer Beesley, 1840–1906.

2 Nefio 21:12

2 Nefio 12:2–3