Muzika
Kristų aš tikiu

66

Kristų aš tikiu

Karštai

1. Kristų aš tikiu, Karalių mūs,

giedosiu gyrių su džiaugsmu.

Jį siela šlovinsiu visa

ir amen tars širdis mana.

Kristų aš tikiu, Jis Dievo Sūnis,

atėjo žemėn kaip žmogus.

Jis gydė, kėlė iš mirties,

tebus per amžius Jam šlovė.

2. Kristų aš tikiu, palaimintą

valdovą Dievo pateptą.

Marijos ir dangaus sūnus

iš nuodėmių vaduoja mus.

Kristų aš tikiu, ir Jo keliu –

tik šitaip šventas tapt galiu.

Jis tarė: „Sekite mane

ir būsit su Dievu drauge.“

3. Kristų aš tikiu, Jis Dievas mūs

ir mano pagrindas stiprus.

Tarnausiu Jam širdim visa,

Jis ir teisybė, ir šviesa.

Kristų aš tikiu, Vaduotoją,

per Jį man siela bus laisva.

Džiaugsme ir meilėje paskui

gyvensiu vėl su Juo danguj.

4. Kristų aš tikiu, galingas Jis

svajones pildyt ir viltis.

O kai sunku, kada liūdžiu,

Jis guodžia: „Būsime kartu.“

Kristų aš tikiu, ir būtinai

drauge darbuosimės darniai,

kai žemėn vėlei Jis sugrįš,

kai vėl žmonių vaikus valdys.

Žodžiai: Bruce R. McConkie, 1915–1985. © 1972 IRI

Muzika: John Longhurst, gim. 1940. © 1985 IRI

2 Nefio 25:23, 26, 29

Mormono 7:5–7