Muzika
Malda – troškimas nuoširdus

77

Malda – troškimas nuoširdus

Ramiai

1. Malda – troškimas nuoširdus,

ištartas jis ar ne,

plevenantis mūs širdyse

nematoma liepsna.

2. Malda – atodūsis sunkus,

ašara taip sūri,

tai akys, nukreiptos dangun,

kai lieka vien tik Jis.

3. Malda – tai žodžiai iš širdies,

tylūs ir paprasti,

bet ir didingi tuos pačiu,

Aukščiausiajam skirti.

4. Malda – alsavimas širdžių,

bendravimas Dvasia,

tai raktas iš mirties namų

ir kelias į dausas.

5. Malda – tai sielos atgaila

ir jos išpažintis,

džiaugsmingai šaukiant angelams:

„Žiūrėkit, meldžias jis“.

6. Malda bendrystę kurdami

žodžiais, mintim, darbais,

su Tėvu ir su Sūnumi

išliekame draugai.

7. Ne vien tik žemėj sklis malda –

aidi Dvasia visur;

ir Jėzaus amžina auka

mus užtaria danguj.

8. O Jėzau, Tu, kuris žinai

Dievo tikrus kelius.

Tu, kurs maldos taku ėjai,

išmokyk melstis mus.

Žodžiai: James Montgomery, 1771–1854.

Muzika: George Careless, 1839–1932.

3 Nefio 13:5–13

3 Nefio 18:15–20

Jokūbo laiškas 5:16