Muzika
Ar šiandieną ką gero kam padariau?

125

Ar šiandieną ką gero kam padariau?

Gyvai

1. Ar šiandieną ką gero kam padariau?

Ar padėjau kam bėdoje?

Ar pradžiuginau tą, kam nemiela gyvent?

Jei ne, tai diena tuščia.

Ar naštą kam nešt dabar jau lengviau

dėl to, kad skubėjau padėt?

Ar ligonis ir vargšas jau jaučias geriau,

kad spėjau jiems ranką ištiest?

[Chorus]

Tad kelkis, pakaks vien svajot

jau apie palaimas dangaus.

Kilnius darbus mūs Tėvo daryti juk miela –

taip laimę sukursim tikrai.

2. Galimybių tarnauti tikrai apstu,

tiek darbų laukia prieš akis.

Nesakyk „pasistengsiu surasti progų,“

bet imk ir padėk išsyk.

Kilniu savo darbu laimink visus –

tokia meilė nenuvertės.

Tik darbais virtę norai padės iš tiesų,

jie per amžius prieš Dievą žibės.

[Chorus]

Tad kelkis, pakaks vien svajot

jau apie palaimas dangaus.

Kilnius darbus mūs Tėvo daryti juk miela –

taip laimę sukursim tikrai.

Žodžiai ir muzika: Will L. Thompson, 1847–1909, pakeista.

Jokūbo laiškas 1:22, 27

Almos 9:28