Muzika
Dėkoja žemė ši

44

Dėkoja žemė ši

Oriai

1. Dėkoja žemė ši

gėrybių jos Kūrėjui,

dėkojame visi

širdingai mūsų Dievui.

Nuo pat pirmų dienų

mus laimina kely,

ir saugo nuo bėdų

nešiodamas širdy.

2. Dosnusis Dieve, būk

greta šioje kelionėj,

palaiminki džiaugsmu,

ramybe ir malone.

Ir per visus laikus

vesk meile malonia,

nuo pikta gelbėk mus

aukščiausiąja galia.

Žodžiai: Martin Rinkhart, 1586–1649; išvertė Catherine Winkworth, 1829–1878.

Muzika: Johann Crüger, 1598–1662.

1 Metraščių 16:8–14

Almos 26:8