Muzika
Aidėkit, varpai

120

Aidėkit, varpai

Karštai

1. Aidėkit, varpai, palydų daina

lig aukšto dangaus žvaigždžių šviesoje.

Štai baigias metai naktyje –

varpai, palydėkit gražia padėka.

Štai baigias metai naktyje –

varpai, palydėkit gražia padėka.

2. Aidėkit, varpai, palydų daina,

skambėkit džiugiu sutiktuvių ritmu.

Prabėgo metai, ir tegu...

Naujai tesuskamba tiesa ir darna.

Prabėgo metai, ir tegu...

Naujai tesuskamba tiesa ir darna.

3. Skubėkit džiaugsmingai žmones sukviest

būt dar geresnius, darbštesnius, dosnesnius,

išvykit tamsą iš širdžių

ir kvieskite Kristų per amžius mums šviest.

Išvykit tamsą iš širdžių

ir kvieskite Kristų per amžius mums šviest.

Žodžiai: Alfred Tennyson, 1809–1892.

Muzika: Crawford Gates, 1921–2018. © 1948 IRI

2 Nefio 2:27–28

Doktrinos ir Sandorų 50:23–25