Muzika
Aš eisiu tenai, kur norėsi Tu

152

Aš eisiu tenai, kur norėsi Tu

Ryžtingai

1. Gal kopt į kalnus nereiks aukštai,

per jūras nereiks keliaut.

Ir gal ne mūšyje, ne kovoj

man Viešpačiui teks tarnaut.

Bet jeigu pireiks ir jei kelin

Jis tyliai mane pakvies,

paklusiu aš Viešpačiui, tarsiu Jam:

„Aš eisiu tenai, kur reikės.“

[Chorus]

Aš eisiu tenai, kur norėsi Tu,

per kalnus, gelmes vandenų.

Kalbėsiu vien tai, ką man liepsi Tu,

aš būsiu, kuo liepsi man būt.

2. Gal jau rytoj atjautos žodžiu

paguosti kažką reikės.

Galbūt išvesti kažką turiu

iš klystkelių nuodėmės.

Jei Tu, Jėzau, vesi šituo klaidžiu,

duobėtu tamsiu keliu,

aš aidu kartosiu Tavus žodžius,

kalbėsiu, ką tarsi man Tu.

[Chorus]

Aš eisiu tenai, kur norėsi Tu,

per kalnus, gelmes vandenų.

Kalbėsiu vien tai, ką man liepsi Tu,

aš būsiu, kuo liepsi man būt.

3. Žinau, šios žemės platybėje

tikrai man yra vieta,

kur reikia uoliai tarnauti Tam,

Kurs numirė už mane.

Tikiu ir pasitikiu Tavimi,

žinau, mane myli Tu.

Klausysiu Tavęs nuolankia širdimi

ir būsiu, kuo liepsi man būt.

[Chorus]

Aš eisiu tenai, kur norėsi Tu,

per kalnus, gelmes vandenų.

Kalbėsiu vien tai, ką man liepsi Tu,

aš būsiu, kuo liepsi man būt.

Žodžiai: Mary Brown, 1856–1918.

Muzika: Carrie E. Rounsefell, 1861–1930.

1 Nefio 3:7

Doktrinos ir Sandorų 4:2