Muzika
Elkis teisiai

132

Elkis teisiai

Ryžtingai

1. Elkis teisiai, aušra jau prašvito,

rytmetis laisvės jau greitai ateis.

Darbas kiekvienas bus užrašytas

knygoj dangaus; taigi, elkis teisiai.

[Chorus]

Elkis teisiai, ir kas bus, tebūnie.

Kaukis už laisvę dvasingai, narsiai.

Ženk į rytojų, širdis tenebijo –

Dievas apsaugos, tad elkis teisiai.

2. Elkis teisiai, grandinės jau krinta,

baigias vergovė, ir pančiai paleis;

vilčiai pašildžius, grandinės tos tirpsta.

Tiesai teks pergalė; elkis teisiai.

[Chorus]

Elkis teisiai, ir kas bus, tebūnie.

Kaukis už laisvę dvasingai, narsiai.

Ženk į rytojų, širdis tenebijo –

Dievas apsaugos, tad elkis teisiai.

3. Elkis teisiai, tikėk, nebijoki.

Ženki į priekį, jau tikslą matai.

Ašaroms, liūdesiui nepasiduoki.

Laimę surasi, jei elgsies teisiai.

[Chorus]

Elkis teisiai, ir kas bus, tebūnie.

Kaukis už laisvę dvasingai, narsiai.

Ženk į rytojų, širdis tenebijo –

Dievas apsaugos, tad elkis teisiai.

Žodžiai: autorius nežinomas, The Psalms of Life, Boston, 1857.

Muzika: George Kaillmark, 1781–1835.

Pakartoto įstatymo 6:17–18

Helamano 10:4–5