Muzika
Išminčiai jau labai seniai

117

Išminčiai jau labai seniai

Išraiškingai

1. Išminčiai jau labai seniai

stebėjo žvaigždę spindint

ir klausėsi, kaip angelai

nakty giedojo himną:

[Chorus]

Osana, osana, osana vardui Jo!

2. Jie nusekė žvaigždės šviesa,

kad rastų prakartėlę,

kurioj gulėjo šiauduose

šventasis Kūdikėlis.

[Chorus]

Osana, osana, osana vardui Jo!

3. Nuo tol pasauly lig dabar

džiugi žinia ši sklinda,

ir gieda kiekviena tauta

dangaus pradėtą himną:

[Chorus]

Osana, osana, osana vardui Jo!

4. Ši dieviška žvaigždė šventa

apšvies kiekvieną namą,

kad gerumu, tiesa, taika

žydėtų mūsų žemė.

[Chorus]

Osana, osana, osana vardui Jo!

Žodžiai ir muzika: autorius nežinomas; Laudis Corona, Boston, 1885.

Mato 2:1–11