Muzika
Žinau, kad Išpirkėjas gyvas

67

Žinau, kad Išpirkėjas gyvas

Džiaugsmingai

1. Žinau, kad Išpirkėjas mūs

vėl gyvas – Dievo Jis Sūnūs,

įveikęs mirtį ir skausmus,

Karalius, Viešpats nemarus.

2. Gyva tikėjimo uola,

kilnesnio kelio švyturys,

vilties numirusiems šviesa,

palaimos amžių šviesulys.

3. Ramybės, Dvasios siųsk, prašau,

kurią tik Tu suteikt gali,

tikėjimo tvirtai keliaut,

kur Tu per amžius gyveni.

Žodžiai: Gordon B. Hinckley, 1910–2008. © 1985 IRI

Muzika: G. Homer Durham, 1911–1985. © 1985 IRI

Doktrinos ir Sandorų 76:22–24, 41–42

Jobo 19:25