Muzika
Dieve tėvų, kuris jėgos žodžiu

33

Dieve tėvų, kuris jėgos žodžiu

Energingai

1. Dieve tėvų, kuris jėgos žodžiu

begalinius valdai pulkus žvaigždžių,

prieš Tavo sostą lenkiamės žemai,

meilę ir šlovę giedam nuoširdžiai.

2. Meilė Tava mus vedė praeity –

į Tavo laisvę esam atvesti.

Būk mūsų Viešpats, Sargas ir Vedlys,

kad pasiliktume tavam kely.

3. Nuo karo, bado ir marų baisių

Tavo ranka tesaugo mus visus.

Duok mums tikėti tyra širdimi –

Tavo gerumo būsim kupini.

Žodžiai: Daniel C. Roberts, 1841–1907.

Muzika: George W. Warren, 1828–1902.

Psalmyno 33:12

Etero 2:12