Muzika
Kaip sesės Sionėj (moterims)

177

Kaip sesės Sionėj

moterims

Ryžtingai

1. Kaip sesės Sionėj mes draugiškai triūsim,

telaimina Dievas mus savo darbe.

Dangaus karalystę su Juo uoliai kursim,

pavargusius guosim, paremsim varge.

2. Mes, moterys, gavome dovaną didžią

ir lyg angelai čia tarnaujam kartu:

kai reikia švelnumo, paguodos, kantrybės,

ateinam padėt žmogiškumo vardu.

3. Didi mūsų misija, darbas beribis,

jei stengsimės vykdyti jį iš širdies.

Dvasia mums suteiks išminties ir stiprybės

sėkmingai užbaigt jį dėl Dievo šlovės.

Žodžiai: Emily H. Woodmansee, 1836–1906.

Muzika: Janice Kapp Perry, gim. 1938. © 1985 IRI

Galatams 6:2, 9–10

Doktrinos ir Sandorų 11:12–14