Muzika
Viešpaties Dievo kūriniai

27

Viešpaties Dievo kūriniai

Džiugiai

1. Viešpaties Dievo kūriniai,

kelkit balsus sutarinai,

aleliuja! Aleliuja!

Saulė, mums antrinki karštai,

mėnuo, pritarki iš aukštai,

aleliuja! Aleliuja!

[Chorus]

Aleliuja! Šlovink Dievą! Aleliuja!

2. Vėjai – vargonų gaudesiais,

debesys – būgniniais garsais,

aleliuja! Aleliuja!

Ryte – paukštelių čiulbesiais,

vakare – atliktais darbais,

aleliuja! Aleliuja!

[Chorus]

Aleliuja! Šlovink Dievą! Aleliuja!

3. Vandenys skaidrūs ir tyri,

būkit Jam muzika srauni,

aleliuja! Aleliuja!

Ugnie galinga ir jauki,

šoki, kad šventė būt puiki,

aleliuja! Aleliuja!

[Chorus]

Aleliuja! Šlovink Dievą! Aleliuja!

4. Žeme Motule, tu gera,

meilės Kūrėjo kupina,

aleliuja! Aleliuja!

Vaisiais ir kvepiančiais žedais

šlovink Kūrėją amžinai,

aleliuja! Aleliuja!

[Chorus]

Aleliuja! Šlovink Dievą! Aleliuja!

Žodžiai: Šv. Pranciškus Asyžietis, 1182–1226; išvertė William H. Draper, 1855–1933.

Muzika: Geistliche Kirchengesänge, Köln, 1623, aranžavo Ralph Vaughan Williams, 1872–1958. © G. Schirmer, Inc. vertimas į anglų kalbą. Muzika paimta iš English Hymnal. Spausdinama gavus Oxford University Press leidimą. Be raštiško autorinių teisių savininko leidimo šią giesmę kopijuoti draudžiama.

Psalmyno 148

Doktrinos ir Sandorų 128:23