Muzika
Mūs namai gal rojum būt

166

Mūs namai gal rojum būt

Linksmai

1. Mūs namai gal rojum būt,

jei meilės jie pilni, –

laimės, džiaugsmo ir dangaus

palaimų kupini.

Kristaus meilė, šiluma,

kai namuos ramu, saugu,

daro juos dalim dangaus,

kur sielai būt smagu.

2. Stiprinkim savas šeimas –

čia meilė te žydės;

prisipildysim visi

tiesos, šviesos, vilties.

Ves doros keliu tėvai

vaikučius, o šie tikrai

stengsis kurt dangaus namus,

kur būt visiems gerai.

3. Kasdieninėj maldoje

Jo meilė mus palies.

Dievo žodžio įkvėpta

širdis ir mintys švies.

Tarsim nuoširdžia giesme:

„Tėve, kelią pas Tave,

prašom, mums padėk surasti –

norim būt šalia“.

Žodžiai: Carolyn Hamilton Klopfer, gim. 1936. © 1985 IRI

Muzika: W. Herbert Klopfer, gim. 1936. © 1985 IRI

Efeziečiams 6:1–4

Mozijo 4:13–15