Muzika
O Dieve, pranašą palaiminki

14

O Dieve, pranašą palaiminki

Pamaldžiai

1. O Dieve, pranašą

laimink sava Dvasia

ir sveikata.

Uždeki žodį jo,

kad pakylėtų tuos,

kurie pasirenka

gyvent tiesa.

2. Te pagal jo žodžius

Sionė skleidžiasi

visuos kraštuos.

O dvasios vedami,

vieningai dirbdami,

mes uoliai sieksime

svajonės tos.

3. Šventieji viena bus,

kaip Tėvas ir Sūnus, –

visi sutars.

Viena širdis, ranka,

viena darni šeima,

tvirta, narsi tauta

per amžius tvers.

Žodžiai: Bernard Snow, 1822–1894, pakeista.

Muzika: Harry A. Dean, 1892–1987. © 1985 IRI

Doktrinos ir Sandorų 107:22

3 Nefio 19:23