Muzika
Noriai Tavim seku

123

Noriai Tavim seku

Švelniai

1. Viešpatie, prašau, išmokyk

taip mylėt, kaip myli Tu:

stabtelėt padėti žmogui,

rasti dieviškų vaistų.

Viešpatie, prašau, išmokyk –

noriai Tavim seku.

2. Kas aš toks, kad kitą teisčiau,

juk ir pats dažnai klumpu.

Gal jo širdyje daug skausmo –

to matyti negaliu.

Kas aš toks, kad kitą teisčiau –

noriai Tavim seku.

3. Savo brolio sargas būsiu,

sielas gydysiu, kaip Tu.

Pakeleiviui, sužeistajam

stengsiuos būt tikru draugu.

Savo brolio sargas būsiu –

noriai Tavim seku.

4. Išganytojau, padėki

brolį taip mylėt, kaip Tu,

Tavyje atrasti galios

ir tarnaut Tavu vardu.

Brolį man mylėt padėki –

noriai Tavim seku.

Žodžiai: Susan Evans McCloud, gim. 1945. © 1985 IRI

Muzika: K. Newell Dayley, gim. 1939. © 1985 IRI

Jono 13:34–35

1 Jono 3:16–19

1 Jono 4:21