Muzika
Dezeretėj mieloje

175

Dezeretėj mieloje

Gyvai

1. Dezeretėj mieloje

susirinkome drauge,

šurmulioja čia vaikų būrys gausus.

Kilnūs, drąsūs šie vaikai

gelbėt sielų eis tikrai,

patys tiesai Evangelijos paklus.

[Chorus]

Štai vaikų daina jau skamba –

o, klausyk mielų balsų:

tarsi skaistūs angelai

gieda meilės dainą,

kai susitinka vėl džiugiai visi kartu.

2. Trokšta jie gyvent ilgai,

augti dailiai ir sveikai,

vengia jie kavos, arbatos, rūkalų;

valgo net mėsos mažai,

alkoholis jiems – nuodai,

siekia gėrio, išminties, to, kas kilnu.

[Chorus]

Štai vaikų daina jau skamba –

o, klausyk mielų balsų:

tarsi skaistūs angelai

gieda meilės dainą,

kai susitinka vėl džiugiai visi kartu.

3. Te jie mokos, kol jauni,

kaip liežuvį suvaldyt,

pažabot aistras ir nuotaikas savas;

kaip bendrauti mandagiai,

visad elgtis paslaugiai,

likti draugiškiems, šventiems net per audras.

[Chorus]

Štai vaikų daina jau skamba –

o, klausyk mielų balsų:

tarsi skaistūs angelai

gieda meilės dainą,

kai susitinka vėl džiugiai visi kartu.

4. Būtinai atmins vaikai

pasimelst kasdien karštai,

kad apsaugotų juos Viešpats nuo ligų,

mokytų širdim visa,

siela, protu ir galia

Jį mylėt ir vykdyt valią Jo kartu.

[Chorus]

Štai vaikų daina jau skamba –

o, klausyk mielų balsų:

tarsi skaistūs angelai

gieda meilės dainą,

kai susitinka vėl džiugiai visi kartu.

Žodžiai: Eliza R. Snow, 1804–1887.

Muzika: George F. Root, 1820–1895.

Patarlių 22:6

Almos 37:35