Muzika
Kristaus jūs kareiviai

139

Kristaus jūs kareiviai

Drąsiai

1. Kristaus jūs kareiviai,

ženkite pirmyn,

kryžių Jo iškėlę,

su Dvasia širdy.

Kristus mūs Karalius,

šventas karvedys,

tad pirmyn į mūšį,

Dievas su mumis!

[Chorus]

Kristaus jūs kareiviai,

ženkite pirmyn,

kryžių Jo iškėlę,

su Dvasia širdy.

2. Kas kovos prieš tiesą?!

Velniui tenka bėgt!

Tad pirmyn, teisieji,

pergalę laimėt.

Pragaras jau dreba

nuo šlovės garsų,

broliai, traukit himną

pakiliu balsu.

[Chorus]

Kristaus jūs kareiviai,

ženkite pirmyn,

kryžių Jo iškėlę,

su Dvasia širdy.

3. Dievo tai Bažnyčia –

begalės pulkų;

mes, šventieji, einam

Jo skirtu keliu.

Čia visi – kaip vienas,

Viešpaties šeimą,

nes tiesa ir meilė,

ir viltis – viena.

[Chorus]

Kristaus jūs kareiviai,

ženkite pirmyn,

kryžių Jo iškėlę,

su Dvasia širdy.

4. Junkitės prie mūsų

pergalės gretų,

džiugų himną skambiai

traukime kartu.

Šlovinkime Kristų,

Jis – Karalius mūs.

Garbinkim Jį amžiais,

mums pritars dangus.

[Chorus]

Kristaus jūs kareiviai,

ženkite pirmyn,

kryžių Jo iškėlę,

su Dvasia širdy.

Žodžiai: Sabine Baring-Gould, 1834–1924.

Muzika: Arthur S. Sullivan, 1842–1900.

Pakartoto įstatymo 31:6

2 Timotiejui 2:3