Muzika
Pakilk, šlovės Sione

22

Pakilk, šlovės Sione

Išraiškingai

1. Pakilk, šlovės Sione,

tu – džiaugsmas mūs dienų,

tavy atras šventieji

ramybę nuo vargų.

Visu grožiu spindėki

pasaulio tamsoje –

tau Dievas bus Gynėjas,

gyvybė ir šviesa.

2. Pasklis plačiai po žemę

tava žinia šviesi,

kad sandorą pažinę

priimtų ją visi.

Šventieji žodį skelbia

brangiems žmonių vaikams,

sugrįš su išpirktaisiais

namo visiems laikams.

3. Nebodami sunkumų

pirmyn siauru keliu;

pagundoms atsispirsim

vardan dangaus namų.

Dvasia mums kužda viltį:

jei eisite tvirtai

ir tikslą prisiminsit,

sugrįšite tikrai.

4. O, Amžinasis Tėve,

padėki būt tvirtiems

ir su visais teisiaisiais

išganymo vertiems.

Giedosim didžią šlovę

mūs Viešpačiui dangaus,

kuris praliejo kraują

už nuodėmes žmogaus.

Žodžiai: William G. Mills, 1822–1895.

Muzika: George Careless, 1839–1932.

2 Nefio 12:2–3

Doktrinos ir Sandorų 115:5–6