Muzika
Šen, dėkingi žmonės, šen

43

Šen, dėkingi žmonės, šen

Energingai

1. Šen, dėkingi žmonės, šen;

traukim derliaus dainą Tam,

kurs padėjo užaugint,

gausų derlių susirinkt.

Tėvas rūpinas mumis,

viską dosniai teikia Jis.

Eikim į šventyklą, šen;

traukim derliaus dainą Jam.

2. Juk pasaulis – tai dirva,

šlovei Viešpaties skirta.

Čia ir raugė, ir kvietys

skausmą, džiaugsmą sau pelnys.

Pirma daigas... varpa jau,

štai ir grūdas pagaliau...

Viešpatie, augink many

savo grūdą šventąjį!

Žodžiai: Henry Alford, 1810–1871.

Muzika: George J. Elvey, 1816–1893.

Doktrinos ir Sandorų 86:1–7

Morkaus 4:26–28