Muzika
Gręžkit širdis

160

Gręžkit širdis

Išraiškingai

1. Gręžkit širdis, Viešpats eina, –

skelbė pranašas visiems;

gręžkit širdis į Jo vardą,

į išaukštinimo darbą

mirusiesiems ir gyviems.

2. Mūsų dienomis Elija

didį planą sugrąžins,

mokys ir primins tuos punktus,

pažadus, kurie sujungtų

mus su mūsų šeimomis.

3. Gręžkitės širdim į tėvus,

jų praėjusias kartas,

tapatybes nustatykit,

apeigas šventas atlikit,

junkit amžinas šeimas.

4. Gręžkit širdis į vaikaičius,

būsimas kartų kartas,

te darbai jūs labdaringi

ir tarnystė pavyzdinga

laimina juos visada.

Žodžiai: Paul L. Anderson, gim. 1946. © 1983 Paul L. Anderson and Lynn R. Carson

Muzika: Gaylen Hatton, 1928–2008. © 1985 IRI Šią giesmę galima kopijuoti epizodiniam, nekomerciniam naudojimui bažnyčioje ar namuose.

Doktrinos ir Sandorų 138:46–48

Doktrinos ir Sandorų 128:17–18, 22–24