Muzika
Jau baigiasi laikas

150

Jau baigiasi laikas

Su įsitikinimu

1. Jau baigiasi laikas, mažai jo belieka

išganymą Dievo paskelbti visiems.

Skubėki, šaukly, tad į atgailą kviesti –

dangaus karalystė duota jau žmonėms,

dangaus karalystė duota jau žmonėms.

2. Tad pareigą vykdyk, kokia ji bebūtų,

Ganytoju seki – teisiuoju draugu.

Skausmai arba vargas jei kartais užgriūtų,

šlove virs, jei būsi su mūsų Dievu,

šlove virs, jei būsi su mūsų Dievu.

3. Ištverki pasaulio pagiežą juodžiausią,

ir Tėvas patenkintas bus tavimi;

palaimas išlies ant tavęs Jis didžiausias,

tad nieko nebok – pažadai Jo tikri,

tad nieko nebok – pažadai Jo tikri.

4. Tvirtai sieki tikslo, nes velnias trukdys tau;

juk tai, ką darai – jam tikra pražūtis.

Sunku bus, bet saugos ranka Jėzaus Kristaus;

Jisai – visagalis ir viską valdys,

Jisai – visagalis ir viską valdys.

Žodžiai: Eliza R. Snow, 1804–1887.

Muzika: XVII a. vokiečių liaudies daina.

Doktrinos ir Sandorų 33:2–10, 17

Doktrinos ir Sandorų 51:19