Muzika
Pirmoji Džozefo Smito malda

16

Pirmoji Džozefo Smito malda

Oriai

1. Koks žavus tai buvo rytas,

pilnas saulės spindulių,

paukščių čiulbesio ir bičių

tarp žolynų ir gėlių,

kada Džozefas ieškojo

meilės Dievo gojujė,

kada Džozefas ieškojo

apreiškimo gojujė.

2. Vos tik, nuolankiai suklupęs,

kreipės nuoširdžia malda,

nuodėmės jėga apsupo

nevilties skraiste juoda.

Bet jisai neabejojo –

šaukės dieviškos globos,

bet jisai neabejojo –

šaukės dieviškos globos,

3. Tik staiga aplink nušvito

kaip vidur vaiskios dienos.

Tada Džozefas išvydo

šviesų stulpą virš galvos.

Pasirodė dvi Esybės:

Dievas Tėvas ir Sūnus;

pasirodė dvi Esybės:

Dievas Tėvas ir Sūnus.

4. „Šitas mano Mylimasis,

Jo Klausyk!“ O, žodžiai tie!

Džozefo maldos išklausė –

jis regėjo Viešpatį.

O, palaima begalinė

Dievą gyvąjį išvyst!

O, palaima begalinė

Dievą gyvąjį išvyst!

Žodžiai: George Manwaring, 1854–1889.

Muzika: Sylvanus Billings Pond, 1792–1871; pritaikė A. C. Smyth, 1840–1909.

Džozefas Smitas–Istorija 1:14–20, 25

Jokūbo laiškas 1:5